Kelab IKANG MFRDMD

Kelab IKANG

PEMEGANG-PEMEGANG JAWATAN DAN PENASIHAT PERTUBUHAN
KELAB IKANG MFRDMD, SESSI 2018-2019

Penaung

Raja Bidin bin Raja Hassan (Pengarah SEAFDEC/MFRDMD)

Presiden

Wahidah binti Mohd Arshaad Pegawai Penyelidik Q48

Naib Presiden
Osman bin Muda  Penolong Pegawai Penyelidik Q32

Setiausaha
Norwani binti Ab. Ghani Setiausaha Pejabat N29

Bendahari
Mohd Ridzuwan bin Rahim Penolong Akauntan W29

AJK 

Nik Zuraini binti Nawawi @ Omar Penolong Pegawai Penyelidik Q29

Siti Rohani binti Jaafar Pembantu Tadbir N19 

Rosdi bin Mohd Nor Penolong Pegawai Penyelidik Q32

Nor Azman bin Zakaria Penolong Pegawai Penyelidik Q29

Mohd Saki bin Noor Penolong Pegawai PenyelidikQ29

Wan Zainalabidin bin Wan Musa Pembantu Laut A19

Noor Azlina binti Ismail PembantuTadbir N22

Haryati binti Harun Pembantu N19                                                                                                                      

  Pemeriksa Kira-kira i

Nur Akmal binti Mohd Shahimi Pembantu Tadbir Kewangan W22

Pemeriksa Kira-kira ii                                                                                                                                                                                             

Adam Luke Anak Pugas Penolong Pegawai Penyelidik  Q29                                                                                                                        

Pengamanah i                                                                                                                                                                                                   

Mohd Sukri bin Muda  Pembantu Makmal C19

Pengamanah ii                                                                                                                                                                                                    

Harun bin Said Pembantu Laut A22

Pengamanah iii                                                                                                                                                                                                 

Roazwi bin Embong  Pembantu Laut A22

                                                  

Aktiviti Sepanjang Tahun

Tiada

Photo

Could not load widget with the id 63.