Kelab IKANG MFRDMD

Kelab IKANG

PEMEGANG-PEMEGANG JAWATAN DAN PENASIHAT PERTUBUHAN
KELAB IKANG MFRDMD, SESSI 2016-2017

Penaung

En. Ahmad Adnan bin Nuruddin (Pengarah SEAFDEC/MFRDMD)

Presiden
Raja Bidin bin Raja Hassan Pegawai Penyelidik Q54


Naib Presiden
Wahidah binti Mohd Arshaad Pegawai Penyelidik Q48

Setiausaha
Norwani binti Ab. Ghani Setiausaha Pejabat N27

Bendahari
Mohd Ridzuwan bin Rahim Penolong Akauntan W27

AJK 
Osman bin Muda  Penolong Pegawai Penyelidik Q32
Wan Zainal Abidin bin Wan Musa Pembantu Laut A17
Noor Azlina binti Ismail Pembantu Tadbir N22

Haryati binti Harun  Pembantu Tadbir N17

Mohd Nasir bin Muhammad Kasni Penolong Jurutera J29

                                                                                                                      

  AJK (Dilantik oleh Presiden)

Sayed Sahabudin bin Sayed Alwi  Penolong Pegawai Penyelidk Q36

Ahmad Firdaus Siregar bin Abdullah  Penolong Pegawai Penyelidk Q32

Nik Zuraini binti Nawawi @ Omar  Pembantu Penyelidik Q22

Pemeriksa Kira-kira i

Nur Akmal binti Mohd Shahimi Pembantu Tadbir Kewangan W17

Pemeriksa Kira-kira ii                                                                                                                                                                                             

Adam Luke Anak Pugas Penolong Pegawai Penyelidik Q27                                                                                                                                           

Pengamanah i                                                                                                                                                                                                   

Siti Rohani binti Jaafar  Pembantu Tadbir N17

Pengamanah ii                                                                                                                                                                                                    

Mohd Sukri bin Muda  Pembantu Makmal C17

Pengamanah iii                                                                                                                                                                                                 

Harun bin Said Pembantu Laut A17

                                                  

Aktiviti Sepanjang Tahun

Tiada

Photo