1. Kajian biologi ke atas ikan rekreasi terpilih di Pantai Timur Sem Msia
  2. Pembangunan Model Pengurusan Perikanan: Struktur populasi ikan di Pantai Barat Sem Msia
  3. Ekologi kapasiti pembawa , peningkatan habitat dan kajian biologi ke atas perikanan reakreasi di Pantai Timur Sem Msia
  4. Pemuliharaan Penyu: Pemantauan populasi, pengecaman stok dan program hatceri
  5. Penandaan penyu lipas di Terengganu, Pahang dan Perak
  6. Kajian penetasan penyu lipas (Chelonia mydas) di dalam makmal
  7. Kajian pengeraman telur penyu laut di Melaka dan Perak
  8. Pemantauan populasi penyu laut
  9. Pemantauan operasi penetasan penyu laut di hatcheri