2000

Penyelidikan Tukun Tiruan Program Pengurusan dan Pemuliharaan Penyu dan Tuntung Laut Applikasi Marin (NAREM) Pembinaan dan Pelancaran Tukun Rekreasi di Pulau Redang Program Unjam Rekreaasi Aktiviti Pengawasan Unjam  ‘KEN’ di bawah Program Pengembangan Pembangunan Perikanan

1997

Kajian biologi ke atas ikan rekreasi terpilih di Pantai Timur Sem Msia Pembangunan Model Pengurusan Perikanan: Struktur populasi ikan di Pantai Barat Sem Msia Ekologi kapasiti pembawa , peningkatan habitat dan kajian biologi ke atas perikanan reakreasi di Pantai Timur Sem Msia Pemuliharaan Penyu: Pemantauan populasi, pengecaman stok dan program hatceri Penandaan penyu lipas di…