Kajian Indikator Kemampanan Stok Terpilih (Kembung, Aya Kurik, Sotong dan Ikan Selayang)

Kajian ini dijalankan di Pantai Barat dan Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Pihak ISMAT telah dilantik sebagai pelaksana untuk kajian di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Sebanyak tiga spesis yang dikaji iaitu kembung borek (Rastrelliger kanagurta), Sotong torak (Loligo chinensis) dan Aya kurik (Euthynnus affinis). Sampel-sampel kajian diperolehi setiap bulan dari Tok Bali, Kelantan dan kerja-kerja pengutipan…