No. Sebut harga : DOF.ISMAT.300-2/6/4

 

      KENYATAAN  TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN  ASET ALIH

 

     Institut Sumber Marin Asia Tenggara

     Jabatan Perikanan Malaysia

     Kementerian Pertanian  Dan Keterjaminan  Makanan

     Taman Perikanan Chendering

     21080 KualaTerengganu.

 

1.Tawaran adalah dipelawa  dari syarikat atau orang perseorangan  yang berminat  untuk membeli aset seperti berikut:

           Keterangan Aset = Ford Averest UT9R FM1   

Nombor Pendaftaran Kenderaan= WQG498

Kuantiti = 1 unit

Harga Simpanan = RM 5000.00    

* Nota:  Bagi yang berkaitan sahaja.

2. Aset boleh  dilihat  pada 23 Januari  2024  hingga 29 Januari  2024  di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 Petang di Institut Sumber Marin Asia Tenggara.

3. Tawaran   sebut   harga   boleh   dibuat   dengan   menggunakan    Borang   Sebut   Harga Pelupusan Aset Alih  Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tawaran  hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

4. Semua tawaran  dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan  sampul surat berlakri dan di tanda  No. Sebut  harga  DOF.ISMAT.300-2/6/4  dan dihantar  melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat-

 

Institut Sumber Marin Asia Tenggara

Jabatan Perikanan Malaysia

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan

Taman  Perikanan   Chendering

21080 Kuala  Terengganu.

  1. Tarikh  tutup  sebut  harga pada 31 Januari   2024 jam  12.00 tengah  hari.  Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan .

 

Talian Untuk Dihubungi:

Institut Sumber Marin Asia Tenggara

Jabatan Perikanan Malaysia

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan

Taman  Perikanan   Chendering

21080 Kuala  Terengganu

09-6175940/ 09-6177867/ 09-6171543