1999

Kapal K.K Manchong IRPA-UPM Fish Forecasting (Remote Sensing GIS) Penyelidikan Penyu Perolehan Data Perikanan dan Oseanography (Remote Sensing GIS)

1997

Kajian biologi ke atas ikan rekreasi terpilih di Pantai Timur Sem Msia Pembangunan Model Pengurusan Perikanan: Struktur populasi ikan di Pantai Barat Sem Msia Ekologi kapasiti pembawa , peningkatan habitat dan kajian biologi ke atas…