Current Event

Naziran Pengurusan Personel di Institut Sumber Marin Asia Tenggara (ISMAT) oleh Pegawai daripada Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perikanan Malaysia, Putrajaya, pada 4-7 September 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment