Penggunaan Maklumat Statistik Untuk Pengurusan Perikanan

Date : 14-16 April 2015

Venue : DPPSPM

Target : Q&G17- 41 ‘Jabatan Perikanan Malaysia’