Bengkel Kebangsaan Kedua Berkenaan Rangka Kerja Antarabangsa dan Domestik Berkaitan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing)

Isu Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (perikanan IUU) merupakan isu utama dalam pengurusan sumber perikanan di peringkat antarabangsa, dan Malaysia perlu menunjukkan komitmen dan bertindak serius ke atas aktiviti yang menyokong perikanan IUU bagi memastikan bahawa sumber negara terjamin dan terkawal.  Perikanan haram telah mendapat perhatian di forum antarabangsa termasuk Perhimpunan Agung Bangsa-bangsa Bersatu (UNGA),…